#

Yhteinen ympäristömme

Toimintaamme on aina ohjannut kunnioitus luontoa ja luonnonvaroja kohtaan. Haluamme valmistaa korkealaatuisia tuotteita, jotka ovat hyödyllisiä asiakkaillemme ilman, että toimintamme tai tuotteemme olisivat uhka ympäristölle tai luonnonvarojen käytölle.

Yrityksemme sijaitsee keskellä kaunista luontoa, järviä ja metsiä, jota haluamme suojella. Ympäristön kunnioittaminen heijastuu raaka-aineiden hankintaan, muihin tuotannossamme käytettäviin raaka-aineisiin, itse tuotantoon sekä varastointi- ja kuljetustoimintoihin.

Pääraaka-aineemme on puu ja siksi se on erityisen tärkeä meille. Puusta valmistetut tuotteet ovat pitkäikäisiä, ympäristöystävällisiä sekä turvallisia tuotteita. Niiden elinkaaren päättyessä ne ovat turvallisesti kierrätettävissä tai hävitettävissä.

Ylipäänsä uusiutuvien raaka-aineiden käyttö on tärkeää meille. Hankittu raaka-aine käytetään mahdollisimman tarkkaan. Tuotantoketjun lopussa syntyvä puujäte toimitetaan paikallisille energialaitoksille sähkön ja lämmön tuotantoon.

Puun jalostamiseen tarvitaan hyvin vähän energiaa. Valitsemalla puusta valmistetun tuotteen säästät hiiltä sisältäviä energianlähteitä. Vähäisellä hiilen vapautumisella on tärkeä rooli kasvihuonekaasujen vähentämisessä.

Puulla voidaan usein korvata mm. teräs, alumiini ja muovi.

Raaka-aine alkuperäketjumme on sertifioitua

Olemme saaneet tuotteillemme PEFC-sertifikaatin Suomessa. PEFC-sertifioiduilla tuotteilla haluamme osoittaa kantavamme huolta toiminnastamme ja tuotteidemme ympäristövaikutuksista. Meille on tärkeää turvata metsätalouden kestävä kehitys ja varmistaa metsänkäytön mahdollisuus myös tuleville polville.

Puuraaka-aine on ympäristövaikutuksiltaan kiistatta parempi kuin kilpailevat raaka-aineet. Ympäristövaikutukset perustuvat mm. metsien uusiutuvuuteen, kestävään metsätalouteen, joka taataan kestävän kehityksen mukaisella metsien hoidolla. PEFC-sertifikaatilla merkityn tuotteen raaka-aine on peräisin juuri kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Puuraaka-aineen alkuperää valvotaan seurantajärjestelmän avulla.

OR groupin ympäristöpolitiikan periaatteita ovat:

  • Vähentää syntyvien päästöjen ja jätteiden määrää jo valmistusvaiheessa. Lajitella syntyvät jätteet ja etsiä niille hyötykäyttöä. Hoitaa jätteiden käsittely ja hävitysturvallisesti ja vastuullisesti.
  • Kannustaa ja kouluttaa henkilöstöä ympäristöön vaikuttavien asioiden jatkuvaan parantamiseen.
  • Luoda ja vakiinnuttaa ympäristö- sekä turvallisuusasioissa keskusteluyhteys lähiympäristön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
  • Suosia sellaisia toimittajia ja urakoitsijoita, jotka hoitavat vastuullisesti ympäristöään.

Puuraaka-aine alkuperäketjumme on sertifioitu vuodesta 2012 lähtien. Sertifikaattimme nro 6984-01 varmentaa, että puun alkuperäketjun hallinta täyttää seuraavien standardien vaatimukset.

PEFC-merkin käyttöoikeuden rekisterinumero on PEFC/02-31-197.