#

ParlaFix-lautaparketin asennusohje

Varastointi    Lautaparketti varastoidaan suoralla ja kuivalla alustallapakkaukset avaamattomina. Parketit on varastoitava huoneolosuhteita vastaavissa olosuhteissa vähintään 48 tuntia ennen asennuksen aloittamista. Uusissa rakennuksissa on huoneistoa lämmitettävä ja tuuletettava rakennekosteuden vähentämiseksi riittävästi. Huoneilman suhteellisen kosteuden (RH) on oltava varastoinnin ja asennuksen aikana 35 – 60 % ja lämpötilan 18 – 24 °C. Myös käyttöolosuhteiden kosteus ja lämpötila on syytä vastata asennusolosuhteita. Ilman suhteellisen kosteuden ollessa alle 30 %, saattaa parketissa esiintyä lautojen japintasauvojen välistä rakoilua, ja jopa irtoamavaurioita kosteuden edelleen laskiessa. Vältä parkettilautojenvoimakasta taivuttelua, koska tämä voi aiheuttaayhtenäisen lakkapinnan halkeamisen.

Alustalle asetettavat vaatimukset    Lautaparketti suositellaan asennettavaksi aina kantavalle alusrakenteelle ns. uivaksi lattiaksi. Alustana voi olla betoni, vanha puulattia tai jokin muu kantava alusmateriaali. Alustan on oltava ehdottomasti suora ja tasainen sekä riittävän kuiva ja kosteudelta suojattu. Jos parketti asennetaan uudelle betonialustalle, ei alustan suhteellinen kosteus saa ylittää 80 %:a. Aluslattian tasaisuuspoikkeama saa olla vaatimuksista riippuen 2000 mm:n matkalla enintään 2-3 mm, kansallisista vaatimuksista riippuen. Suuremmat poikkeamat oikaistaan tasoitteella sekä hiotaan alusta säröttömäksi ja nystyrättömäksi. Tämän jälkeen alusta puhdistetaan huolellisesti. Alustalle levitetään alusmateriaali, joka toimii kosteussulkuna ja askeläänieristeenä. Huopapohjainen muovimatto tai neulehuopamatto sopii myös alusmateriaaliksi. Kokolattiamatot ovat liian pehmeitä, ja ne on syytä poistaa perusteellisesti.

Vintage Collection: Chalet- ja Maison-parketit    Vintage Collection parketeissa esiintyy luonnonmateriaalille ominaista oksaisuutta sekä voimakasta syyrakenteen ja värin vaihtelua. Näiden teollisesti valmistettujen tuotteiden pinta on tarkoituksellisesti epätasainen ja niiden pinnassa on avonaisia oksia ja halkeamia. Parketit suositellaan asennetavan siten, että parketin pinta on yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen. Kuvioltaan tai sävyltään poikkeavat laudat suositellaan asennettavan erilleen toisistaan.

Huomautukset    Huomautukset tavaran laadusta on tehtävä 7 vrk:n kuluessa tavaran vastaanottamisesta, kuitenkin ennen parketin asentamista. Huomautusta tehtäessä on ilmoitettava paketin päässä ja laudan pohjassa olevat koodinumerot. Tehdas ei vastaa väärästä asennustavasta aiheutuneista virheistä eikä lattiaan jo asennetuista virheellisistä laudoista. Tehdas ei ota takaisin ylimääräiseksi jääneitä parkettilautoja.

Puulajien tummuminen ja vaaleneminen  Luonnon elävänä materiaalina kaikkien puulajien värisävyt muuttuvat ajan kuluessa. Etenkin kirsikka, mänty ja merbau tummuvat sekä lämpökäsitelty koivu vaalenee auringon valon vaikutuksesta.

Parketin asentaminen    Lautaparketin asennuksessa tarvitaan seuraavia työkaluja: pienihampainen saha, pora, vasara, taltta, asennusrauta, puukko, suorakulma, lyijykynä, mitta, linjalankaa, lyöntikalikka ja kiiloja. Ennen laudan asennusta on tarkistettava laudan eheys ja ettei ponteissa ole irtoroskia. Selvästi virheellisiä lautoja ei saa asentaa. Virheelliset laudat vaihdetaan veloituksetta virheettömiin. Parkettipaketti voi sisältää kaksi puolipituista parkettilautaa, jotka ovat ympäripontattuja. Lautojen asennus tapahtuu käyttäen hyväksi mekaanista lukitusjärjestelmää eli lukkoponttia. ParlaFix-lautaparketin lukkopontin profiilit on suunniteltu siten, että ponttien liimaus on haluttaessa mahdollista. Suosittelemme päätyponttien liimaamista kohteissa, joissa lattia joutuu erityisen kovalle rasitukselle. Kysy liimaustarpeesta ja -tavasta jälleenmyyjältäsi.

Lattialämmitys    Lautaparketti soveltuu asennettavaksi aluslattian päälle, jossa on lattialämmitys. Pyökki ja vaahtera eivät sovellu asennettavaksi lattialämmityksellä varustetuille alustoille suuren kosteuselämisensä takia. Lattian pintalämpötila ei saa ylittää 27°C:a. Alustan suhteellinen kosteus maksimi 80 %. Lämmityskaudella lattia saattaa hieman rakoilla.

Kiinteä liimaus alustaan    Lautaparketin kiinteä liimaus alustaan suositellaan tehtäväksi ammattiasentajan toimesta.

Elämisvarat    Lautaparkettilattia kutistuu ja turpoaa ilman kosteuden mukaan, minkä vuoksi lattian ja kiinteiden rakenteiden, kuten seinien, kynnysten ja portaiden väliin on jätettävä kiilojen avulla vähintään 10 mm:n liikkumavara. Raskaat kiinteät kalusteet (kirjahyllyt, kaapistot) on myös erotettava parketista elämisvaralla. Lattian leveyden tai pituuden ylittäessä 6 metriä lisätään elämisvaraa 2 mm jokaista lisämetriä kohti. Yli 8 m leveissä tai pitkissä  tiloissa lautaparkettiin on tehtävä liikuntasauma. Kun lautaparketti on asennettu, kiilat poistetaan ja elämisvara peitetään jalka- tai peitelistalla.

1. 2. 3.
4. 5. 6.

Ensimmäiset lautarivit    Parketti asennetaan yleensä ikkunasta lankeavan valon suuntaisesti. Ensimmäinen lauta asetetaan niin, että laudan sivun ja pään urospontit tulevat seinään päin (kuva 1). Asennuksessa edetään vasemmalta oikealle. Jos lauta ei mahdu paikalleen koko pituudeltaan, sahataan siitä liika pituus pois. Lauta katkaistaan niin, että paikalleen asennettuna jää laudan pään ja seinän väliin n.10 mm:n rako. Päätysaumat kiristetään kuvan osoittamalla tavalla, lyömällä kevyesti lautojen päältä päätysauman kohdalta. Aseta asennuspalikka laudan päälle välttääksesi vaurioita (kuva 2). Jokaisen laudan päätysaumat kiristetään samalla tavalla. Seuraava lautarivi aloitetaan edellisestä lautarivistä yli jääneellä palalla, jolloin vältetään viereisten lautarivien jatkoskohtien osuminen rinnakkain. Asennuksen yhteydessä tarkistetaan, että lautojen päiden jatkokset ovat vähintään 50 cm:n päässä toisistaan. Sahattu laudan pää asetetaan seinään päin. Laudan pitkänsivun urospontti asetetaan kevyesti edellisen laudan naarasponttiin siten, että lauta jää lepäämään omalla painollaan hieman pystyyn (kuva 3). Lautaa ei saa vääntää kiinni. Naputa kevyesti lautaa pitkänsivun pontista asennuskalikalla kunnes se laskeutuu alas (kuvat 4 ja 5). Seuraava lauta asetetaan ylhäältä päin päätypontti tiiviisti edellisen laudan päätyä vasten ja asetetaan pitkänsivun pontti viereisen laudan ponttiin kevyesti omalla painollaan lepäämään. Lautaa naputetaan pitkänsivun ponttiin kunnes se menee kiinni ja painuu lattiaa vasten. Lopuksi päätypontti kiristetään lyömällä kevyesti laudan päältä päätysauman kohdalta. Kun toinen rivi on valmis, tarkistetaan lautarivien suoruus. Ensimmäiset lautarivit asetetaan linjalangan avulla suoraan tarkistamalla huoneen ristimitta. Jos seinä ei ole aivan suora, sahataan esim. lauta sopivan levyiseksi ja piirretään sen avulla sahauslinja koko ensimmäiseen lautariviin. Laudat sahataan viivan avulla seinän muotoa seuraaviksi. Laudan ja seinän väliin asetetaan kiiloja elämisvaran aikaansaamiseksi. Tämän jälkeen seuraavat parkettilaudat voidaan asentaa yhtäjaksoisesti.

Viimeinen lautarivi    Jos viimeinen lautarivi ei mahdu paikalleen, sahataan siitä liika leveys pois. Kavennettavan laudan leveys saadaan mittaamalla viimeistä edellisen lautarivin ja seinän välisen etäisyyden ja vähentämällä liikuntasaumojen leveyden 10 mm. Viimeinen lautarivi naputetaan paikoilleen asennusraudan avulla. Jos seinällä on esteitä, kuten patteri, jotka estävät laudan taivuttamisen, on toiseksi viimeisestä laudasta työstettävä naaraspontin alahuulesta nystyrä pois ja laitettava siihen liimaa sauman pitävyyden varmistamiseksi (kuva 6). Varmista mahdollisen liimauksen pitävyys kiilaamalla viimeinen lauta kiinni edelliseen lautaan.

Asennuksessa huomioonotettavia seikkoja

Oviaukot    Oviaukkojen kohdalle jätetään aina 10 mm:n liikuntasauma. Sauma peitetään kynnyksellä tai peitelistalla. Listat kiinnitetään liikuntasauman kohdalta alustaan siten, että parketin liikkuminen ei esty. Oven karmit lovetaan tai sahataan niin, että parketille jää riittävästi liikkumavaraa ja siten, että parketti tulee karmin alle. Jos lautaa ei mahdu asettamaan ponttiin normaalista, toimi kuten viimeisen lautarivin kohdalla.

Putket    Lämpöputkien kohdalle porataan lautaan n. 20 mm suurempi reikä kuin putken ulkomitta. Laudan reunasta sahataan reikään ulottuva pala pois. Sahattu pala liimataan paikalleen sen jälkeen kun parkettilauta on kiinnitetty. Putken ja parketin välisen raon voi peittää esim. muovihelalla. Lämpöpatterien ja lattian välisen etäisyyden on oltava vähintään 60 mm.

Kapeat tilat    Kun parketti asennetaan kapeaan tilaan esim. käytävään poikittain on vähintään joka toiseen lautariviin sijoitettava jatkos. Lisäksi lautojen muodonmuutokset voidaan estää katkaisemalla pohjaviilu kaikista laudoista kahdesta tai kolmesta kohdasta. Pohjaviilu on leikattava 45 asteen kulmassa joko sahalla tai mattoveitsellä. Pohjaviilun paksuutta ei saa ylittää.

Viimeistely    Lautaparketti on pintakäsitelty tehtaalla täysin valmiiksi, joten erillistä pintakäsittelyä ei enää tarvita. Asennuksen jälkeen poistetaan lattian ja seinän välissä olevat kiilat ennen jalka- tai peitelistojen kiinnittämistä. Listat kiinnitetään seinään, eikä niitä saa laittaa niin tiukasti kiinni, ettei lattia pääse elämään vapaasti. Mahdolliset pienet raot ja kolot kitataan sopivan värisellä kitillä.

Lattian suojaaminen ennen käyttöönottoa    Lattia on suojattava kosteutta läpäisevällä materiaalilla esim. paperilla, mikäli asennuksen jälkeen tilassa tehdään viimeistely ym. töitä. Suojamateriaalin valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta se ei värjää, naarmuta tai muutoin vahingoita valmista lattiaa. Suojat tulee kiinnittää toisiinsa. Suojia ei missään tapauksessa saa teipata kiinni parkettiin vaurioiden välttämiseksi.

Jätteiden kierrätys ja hävitys    Muovit, pahvit ja puujätteet voidaan kierrättää tai hävittää esim. polttaen riippuen paikallisista määräyksistä.