#

Parketin asennusohje

Timberwise on tuonut Parla-tuotteisiin teknisiä uudistuksia, minkä johdosta helmikuun 2020 alusta valmistetut parkettituotteet eroavat sitä ennen  valmistetuista tuotteista. ParlaFix-pontti on muutettu 5G-lukkopontiksi kaikissa Parlan parkettituotteissa 1.2.2020 lähtien. Tästä johtuen uuden ja vanhan tuote-erän asentaminen yhdessä ei ole mahdollista. ParlaFix-pontillisia tuotteita voi olla myynnissä vielä jälleenmyyjien varastoissa tai outlet-erissä. Parketin ponttijärjestelmän voi tarkistaa parkettipakkauksen päässä olevasta tuotetarrasta.

5G WISELOC-LUKKOPONTIN ASENNUSOHJE

Lataa uusi  5G-lukkopontin asennusohje TÄSTÄ.

OUTLET-TUOTTEEN SPESIFIKAATIOT JA LISÄASENNUSOHJE

Lataa Outlet-tuotteiden lisäasennusohje TÄSTÄ.

ParlaFix-LUKKONPONTIN ASENNUSOHJE

Lataa vanha ParlaFix-lukkoponttipontin asennusohje TÄSTÄ.

 

PARLA  5G-LUKKOPONTTIPARKETIN ASENNUSOHJE

LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN PARKETIN ASENNUSTA. PARLAN VIRHEVASTUU EI KOSKE TUOTTEITA, JOTKA OVAT ASENNETTU TAI HOIDETTU OHJEIDEN VASTAISESTI.

Mahdollisimman laadukkaan asennuslopputuloksen saamiseksi kiinnitä huomiosi erityisesti seuraaviin seikkoihin:

 1. ALUSLATTIAN SUORUUS JA KOSTEUS – ALUSLATTIA ON AINA TARKISTETTAVA HUOLELLISESTI JA HUOLEHDITTAVA SIITÄ, ETTÄ SE TÄYTTÄÄ TÄMÄN OHJEEN VAATIMUKSET. PARKETILLA EI KORJATA ALUSLATTIAN VIRHEITÄ. LATTIASI OMINAISUUDET VOIVAT MERKITTÄVÄSTI HEIKENTYÄ HUONON ALUSLATTIAN SEURAUKSENA.
 2. LATTIAN ULKONÄKÖ – SAAT TASAPAINOISEN JA PARHAAN LATTIIAN, KUN ASENNAT AIDOSTA PUUMATERIAALISTA TEHDYT LAUDAT NIIN, ETTÄ LUONNOLLINEN VÄRIVAIHTELU JA PUUN RAKENTEEN TUOMAT OMINAISUUDET OVAT ESILLÄ LOPULLISESSA LATTIASSA SUUNNITELLUSTI. LAUTOJEN ASENNUSJÄRJESTYKSELLÄ ON MERKITYSTÄ.
 3. VIRHEVASTUU – MUISTA, ETTÄ KUN LAUDAT ON ASENNETTU LATTIAAN, OLET HYVÄKSYNYT LATTIAN ASENNETUT LAUDAT. ÄLÄ ASENNA LAUTAA SELLAISEEN KOHTAAN, JOSSA SE EI SOVI KOKONAISUUTEEN. VOIT KÄYTTÄÄ TÄLLAISEN LAUDAN MUUALLA LATTIASSA TAI VAIKKA KATKAISTA SIITÄ ERIKOISEN KOHDAN POIS.
 4. LIIKUNTASAUMAT – NOUDATA TARKOIN LIIKUNTASAUMOISTA ALLA ANNETTUJA OHJEITA. LATTIAN KOKO, ASENNUSSUUNTA, KIINTOKALUSTEIDEN SIJOITTELUT JA SOPIVAT LISTAT – NIILLÄ ON ISO MERKITYS.
 5. OIKEA HOITO JA KÄYTTÖ LISÄÄ LATTIAN IKÄÄ – TUTUSTU LATTIAN HOITOON, PEITTÄMISEEN JA LATTIALÄMMITYKSEN KÄYTTÖÖNOTTOON LIITTYVIIN OHJEISIIN. PUULATTIASI KESTÄÄ PITKÄÄN JA PYSYY KAUNIINA, KUN NOUDATAT NIITÄ.

ENNEN ASENNUSTA

Tuotteen laatutarkistus ja virhevastuu

Tarkista ennen asennusta laudat riittävässä valaistuksessa tai päivänvalossa mahdollisten näkyvien virheiden takia. Tarkista myös väri ja rakenne. Lajitelmaan kuuluvat ominaisuudet kuten oksat, luonnollinen syykuvio- ja värivaihtelu eivät ole virheitä. Tasaisen syykuvio- ja sävyjakauman varmistamiseksi suosittelemme, että asennettavat laudat valitaan useammasta eri paketista samanaikaisesti. Mahdolliset virheelliset laudat tulee jättää kokonaan käyttämättä tai asentaa mahdollisesti sopivaan kohtaan, esim. rivin aloitus- tai lopetuskappaleeksi. Jokainen lattiaan asennettu lauta katsotaan asentajan ja/tai omistajan hyväksymäksi. Valmistaja ei hyväksy reklamaatioita asennuksen jälkeen. Omistaja on vastuussa aluslattian kosteus- ja tasaisuuspoikkeamatarkistuksista ja hänen pitää varmistaa, että kaikki tässä ohjeessa luetellut olosuhdevaatimukset täyttyvät alla selostettujen määritysten mukaisesti ennen lattian asennusta. Virhevastuu kattaa ainoastaan ohjeiden mukaisesti asennetut ja hoidetut Parla-lattiat.

Asennuksen ajoitus ja suunnittelu

Puulattia asennetaan, kun kaikki muut mahdolliset rakennustyöt ovat suoritettu loppuun. Lisäksi on varmistettava, että märät materiaalit (kuten lattiatasoite) ovat kuivuneet riittävästi ja asennettavassa tilassa vallitsee parketin asennukselle optimaaliset olosuhteet (ilman suhteellinen kosteus 35 % - 60 % ja lämpötila +18 - 24 °C). Varmista aluslattian kosteus ennen parketin asennusta. Puulattia elää laudan pituussuunnassa vähemmän kuin leveyssuunnassa, joten suosittelemme lattian asentamista huoneen pisimmän seinän suuntaisesti. Tee asennus kapeissa pitkissä tiloissa ja käytävissä aina pituussuuntaan. Mikäli asennus on kuitenkin tehtävä poikittaissuunnassa, tulee lattia liimata alustaan kiinni. Yleisesti parketti suositellaan asennettavaksi valon suuntaisesti. Mikäli aluslattiana on vanha lautalattia, asennetaan parkettilaudat siihen nähden poikittain. WiseLoc-pontilla varustettujen lattioiden asentaminen on helpointa aloittaa seinältä, jossa on eniten oviaukkoja. Mikäli ovia on huoneen jommallakummalla päätyseinällä, aloita lattian asentaminen tältä seinältä. Aloita nurkasta ja asenna laudat vasemmalta oikealle.

Liikuntasaumat

Jotta lattian eläminen ilman kosteuden vaihdellessa olisi mahdollista, parketti erotetaan kiinteistä rakenneosista noin 10 mm levyisellä liikuntasaumalla. Tämä myös silloin kun parketti asennetaan alustaan liimaamalla. Kiinteitä rakenteita ovat mm. ympäröivät ja läpäisevät seinät sekä lämmitysputket. Liikuntasauma jätetään myös muiden esteiden, kuten pylväiden, portaiden, keittiösaarekkeiden, tulisijojen, laattalattioiden ja kynnysten ympärille sekä ovenkarmien alle. Isoissa yhtenäisissä lattiapinnoissa (äärimitat 10 m pitkä tai 6 m leveä alue) on varauduttava edellä mainittua suurempiin liikuntasaumoihin. Yli 6 metriä leveässä huoneessa jokaista tästä yli menevää metriä kohti liikuntasaumaa on kasvatettava 1,5 mm:llä. Yhtenäisen parkettilaatan enimmäiskoko ilman liikuntasaumaa laudan leveyssuunnassa on 8 m ja pituussuunnassa 10 m. Liikuntasaumat peitetään tarkoitukseen sopivilla listoilla. HUOM! Listat valitaan aina tarvittavan liikuntasauman leveyden mukaan – ei toisin päin. Lisäksi asennuksessa on ehdottomasti huomioitava seuraavat liikuntasaumaa koskevat seikat:

 • Portaat pitää asentaa lattian alustan päälle siten, että parkettilattialla on 10 mm elämisvarat kiinnityskohdan ympäri. Portaiden kantavia rakenteita (esim. reisilankkuja tai kaiteiden tukipuita) ei saa koskaan kiinnittää suoraan parketin päälle!
 • Kiintokalusteita tai kantavia rakenteita, esim. väliseiniä, ei saa koskaan asentaa parkettilattian päälle! Ne lukitsevat lattian eikä lattia pääse elämään vapaasti. Tämän vuoksi kaikki kiinteät kalusteet (esim. keittiösaarekkeet ja kaapistot) on asennettava ennen parketin asentamista. Mikäli parketti halutaan asentaa kiinteiden kalusteiden alle, tulee kalusteiden alle jäävä osa erottaa muusta lattiasta liikuntasaumalla tai kalustejalkojen kohdalle porataan 20 mm jalkojen läpimittaa suuremmat reiät, jotta kalusteiden paino kohdistuu parketin alustaan.
 • Tasolistat ja eritasolistat on kiinnitettävä kiinteästi aluslattiaan. Mikäli listat on kiinnitetty kahden eri huoneen väliin molempiin lattiapintoihin, se lukitsee lattiat toisiinsa ja estää parkettilaattojen normaalin kosteuselämisen. Tällaisissa tapauksissa tuotteen virhevastuu ei ole voimassa. Myös T-lista kiinnitetään aina aluslattiaan joko liimaamalla tai ruuveilla, ei parkettiin.
 • Kynnykset on kiinnitettävä siten, etteivät ne estä parketin luonnollista kosteuselämistä. Peitelistoja, kiskoja, kynnyksiä ym. ei saa ruuvata parketin läpi niin, että se lukitsee parketin. Myös ovenkarmien alle asennettaessa on huomioitava, ettei estä parketin luonnollista elämistä.
 • Liukuovikaappien kohdalla elämisvara (n. 10 mm) tehdään ovien liukulistan alle ja lista kiinnitetään lyhyillä ruuveilla (12 mm) parkettiin kaapin puolelta.
 • Jokainen huonetila asennetaan erilliseksi laataksi. Lattia katkaistaan jokaisesta oviaukosta liikuntasaumalla ja oviaukkoihin asennetaan kynnykset tai ylimenolistat. Lattia pyritään asentamaan neliön tai suorakaiteen muotoiseksi. Monimuotoisissa tiloissa (esim. L:n, T:n ja U:n muotoiset huonetilat) pitää olla erityisen tarkkana, että äärimittoja ei ylitetä ja liikuntasaumat ovat riittävät. Tilanteessa, jossa monimuotoinen tila tai useampi huonetila yhdistetään yhdeksi lattialaataksi, suosittelemme asennustapana koko lattialaatan alustaan liimaamista.
 • Lattiaan ei saa jättää yhtäkään pistemäistä laatan liikuntaa estävää esinettä tai uloketta. Liikuntasaumaa ei saa täyttää esimerkiksi johdoilla.

Aluslattia ja kosteussulku

Aluslattian tulee olla tasainen – WiseLoc lukkopontti tuotteilla sallittu tasaisuuspoikkeama on ±2 mm kahden (2) metrin matkalla. Perinteinen liimaponttituote sallii hieman suuremman poikkeaman. Suoruus tarkastetaan asettamalla laudan urospontti vasten lattiaa ja mitataan lattian ja laudan väliin jäävä rako. Sallittua suuremmat tasaisuuspoikkeamat tulee tasoittaa hiomalla tai levittämällä käyttötarkoitukseen sopiva tasoite. Alustan tulee olla liikkumaton, luja, kiinteä, suora, kuiva ja puhdas. Huomaa, että pienikin roska saattaa aiheuttaa lattiaa rasittavan epätasaisuuden.

Kaikki kokolattiamatot sekä muut vastaavat pehmeät pinnoitteet pitää poistaa. Alusmateriaalin tulee olla mahdollisimman joustamatonta. Sopivia aluslattioita ovat: esimerkiksi vaneri- ja lastulevy, betonialusta, laatta- ja marmorilattia, linoleumi, PVC tai vanha puulattia. Huomaa, että betonialustalle pitää aina asentaa kosteussulullinen alusmateriaali tai vastaava kosteussulku (esim. 0,2 mm:n PE-muovia, saumat limitettyinä n. 20 cm tai saumat teipattuina).

Alustan kosteus mitataan vielä ennen asentamista. Suosittelemme ammattilaisen tekemää betonin kosteusmittausta. Varmista että alusta on tasaisen kuiva koko asennettavalta alueelta (myös mahdollisten varastoitujen rakennusmateriaalien alta). Kotikonsti aluslattian oikean kosteuden toteamiseksi on levittää noin 1 m²:n PE-muovikalvo tiiviisti reunat teippaamalla lattian päälle vuorokauden ajaksi. Muovikalvon alle lattian pintaan kerääntyvä kosteus on merkkinä haihtumaan pyrkivästä liiallisesta kosteudesta, eikä asennustyötä saa tällöin aloittaa. Tarkat aluslattian kosteusarvot saadaan käyttämällä asianmukaisia kosteusmittareita. Mikäli alustan kosteus on yli 80 % RH (enintään 3,0 painoprosenttia), älä aloita asennusta!

Lattialämmitys

Parla lattian voi asentaa lattialämmitysjärjestelmän päälle. Lattialämmityksen tulee jakautua tasaisesti koko lattiapinta-alalle. Ennen lattian asennusta, aluslattiaa pitää kuivattaa n. kaksi viikkoa. Toimi seuraavalla tavalla:

 • Nosta lattialämmityksen lämpötilaa päivittäin n. 5 °C, kunnes lämmitysteho on vähintään puolet maksimista. Menettele näin myös kesällä.
 • Tämän jälkeen nosta lattialämmitys maksimilämpötilaan 3 vrk:n ajaksi.
 • Laske lämmitystehoa siten, että alustan pintalämpötila laskee 18 °C:een. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta lämmityksen ja jäähdytyksen aikana.
 • Asenna lattia ohjeiden mukaan.
 • Nosta lämpötila 5 vrk:n kuluessa vähitellen siten, ettei puulattiapinnan lämpötila koskaan ylitä +27 °C:sta. Tässä vaiheessa älä peitä lattiaa edes osittain. Ilman suhteellinen kosteus on pidettävä jatkuvasti 35 - 60 %:ssa. Suositeltava huonelämpötila on 18 - 24 °C. Poikkeavissa olosuhteissa lattiassa voi esiintyä normaalia suurempaa elämistä. Näistä muutoksista valmistaja, myyjä tai asentaja ei voi ottaa vastuuta.

Seuraavat seikat on otettava huomioon lattialämmityksen päälle asennettaessa:

 • Lattian pintalämpötila ei saa nousta yli +27 °C:n. Huomaa että normaalit irtomatot nostavat lattian pintalämpötilaa +2 °C niiden alla!
 • Lattian lämpötila ei saa vaihdella jatkuvasti yli 2 °C:sta vuorokaudessa (yösähkö).
 • Huolimatta aluslattian materiaalista alapohjaratkaisuissa lattialämmityksen kanssa tulee asentaa kosteussulku.
 • Erota lattia-alueet, joissa ei ole lattialämmitystä, liikuntasaumalla lämmitetyistä alueista.
 • Suosittelemme lattialämmityskaapelien tai -putkien asentamista vähintään 30 mm etäisyydelle Parla-parketin pohjamateriaalista
  • puurakenteisessa lattiassa ilmarako
  • betonilattiassa tasoitekerros
 • Mikäli lattialämmityskaapelit tai -putket asennetaan alle 30 mm etäisyydelle parketin pohjamateriaalista, lattian pintalämpötila ei saa nousta yli 25 °C:n.

Lattiajäähdytys

Parla lattian voi asentaa lattiajäähdytysjärjestelmän päälle, mutta tällöin parketti suositellaan ponteista liimattavaksi ponttimallista riippumatta.

Valmistelut

Säilytä parketti avaamattomissa pakkauksissa (tilan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden 35 % - 60 % ja lämpötilan +18–24 °C). Ennen asennusta lattiamateriaali tulee säilyttää 2-3 päivää vastaavissa olosuhteissa (ilmankosteus ja lämpötila) kuin tila, johon lattia lopulta asennetaan. Paketit pinotaan tasaiselle alustalle tavalla, joka sallii ilmavirran kierron niiden välissä ja ne on pidettävä poissa suorasta lämmönlähteestä (kuten lämpöpatterit tai voimakas auringonvalo). Avaa paketit vasta, kun aloitat asennuksen ja korkeintaan kyseisen päivän tarve kerrallaan. Varmista, että asennukseen tarvittavat alusmateriaalit (kosteussulku sekä askeläänieriste) ja työkalut ovat valmiina. Tarkista aina kosteussulun ja askeläänieristeen sopivuus Parla-parketille jälleenmyyjältäsi.

 • Alusmateriaali ei saa olla liian paksu (<3,0 mm) eikä liian joustavasta materiaalista valmistettu! Kokoon puristuminen saa olla enintään 25 % materiaalin paksuudesta 2,4 tn/m² kuormituksella (DIN53577).
 • Tarvittavat työkalut: metrimitta, merkkauskynä, suorakulma, asennuskiilat liikuntasaumaa varten, katkaisusaha, kiristinrauta, lyöntipalikka, taltta, vasara, puukko, pora, linjalanka ja puuliimaa (PVAC-liimaa). 

Laske ensin tarvitsemiesi lautojen määrä. Mittaa metrimitalla huoneen kokonaisleveys, jaa se laudan leveydellä ja tarkista montako täysleveää lautariviä huoneeseen tulee. Huomioi viimeisen lautarivin riittävä leveys (ks. Toinen lauta, toinen rivi). Muista liikuntasaumat. Jotta saat lajitelman mukaisen lattian, sekoita eri pakettien lautoja keskenään asennuksen aikana.

PARLA 5G-LUKKOPONTTIPARKETIN ASENNUS

Asennettaessa WiseLoc-lattiaa päätyponttia ei saa koskaan lyödä. Pontti laitetaan painamalla kiinni. Mikäli päätyponttia lyödään, voi se murtua. Jos pontti vioittuu asennuksen aikana, täytyy lauta vaihtaa. Sivuponttiliitos vaatii kevyen napautuksen laudan pitkälle sivulle.

WiseLoc-lattian voi asentaa perinteisesti aloittamalla asennuksen suoraan seinää vasten (kuva 2). Asennuksen edetessä muista tarkastella, että parkettilaudat asettuvat kunnolla paikoilleen, lattian pinta on tasainen ja saumojen väliin ei jää korkeuseroja tai pykäliä.

Asennus suoraan seinää vasten:

Asenna ensimmäinen lautarivi n. 10 mm päätyseinästä. Aloita nurkasta ja asenna laudat vasemmalta oikealle pontin pitkä alakieleke huoneeseen päin. Laita asennuskiilat päätyseinän ja laudan väliin ja työnnä lauta seinää vasten. Myöhemmin, kolmen rivin jälkeen, voit asettaa asennuskiilat pitkän seinän ja lattian väliin, n. 10 mm liikuntasaumalla (kuva 10). Huomaa: Mikäli seinä ei ole suora, piirrä seinän ääriviivat ensimmäisen rivin lautoihin kuvan 11 tai 12 osoittamalla tavalla.

Toinen lauta, ensimmäinen rivi:

Aseta lauta tiukasti vasten ensimmäisen laudan päätyä, n. 45° kulmassa pituussuunnassa (kuva 3). Paina lauta alas yhdellä liikkeellä (kuva 4)Jokaisen rivin päädyssä mittaa tarvittava pituus seinästä, kuitenkin niin, että riittävä liikuntasauma (n. 10 mm) on huomioitu (kuva 5). Vinkki: tai käännä viimeinen lauta ympäri, niin että lukollinen pääty on seinää vasten (huomaa asettaa asennuskiila laudan ja seinän väliin) ja merkitse pituus lautaan. Katkaise sirkkelillä/katkaisusahalla lauta sopivaan mittaan (kuva 6), käännä lauta oikein päin (katkaistu pää seinään vasten) ja asenna paikoilleen.

Toisen rivin aloitus:

Aloita toinen rivi käyttämällä katkaistua lautaa (kuva 7). Laita asennuskiila seinän ja laudan väliin. Huomioi, että päätysaumojen etäisyys rinnakkaisissa lautariveissä on perinteisen visuaalisen suosituksen mukaan min. 2 x laudan leveys (esim. 2 x 185 mm = 370 mm, HUOM. teknisesti tuote kestää pienemmänkin limityksen, kuten 200 - 300 mm). (kuva 8).

Toinen lauta, toinen rivi:

Aseta lauta tiukasti vasten ensimmäisen laudan päätyä, n. 45 ° kulmassa pituussuunnassa. Painele lauta pitkän sivun pontista alas vaiheittain oikean puoleisesta päädystä alkaen (EI kiinnitettävästä päätypontista alkaen). Kun lauta on lähes alhaalla ja tiiviisti sivupontissa koko matkaltaan kiinni edellisessä lautarivissä, paina lopuksi päätypontti täysin alas (kuva 9). Muista kevyt napautus laudan pitkälle sivulle.

Seinän ja lattian välinen rako voidaan säätää, kun kolme ensimmäistä riviä on asennettu (kuva 10). Aseta kiiloja lattian ja seinän väliin. Samalla on tarkistettava seinän suoruus. Tässä vaiheessa pitää mitata huoneen kokonaisleveys, ja tarkistaa tarvitseeko ensimmäistä riviä kaventaa enemmän kuin vain seinänlinjan suoristamiseksi (ensimmäisen ja viimeisen rivin minimileveyssuositus 50 mm): Mittaa metrimitalla huoneen kokonaisleveys, jaa se laudan leveydellä ja tarkista montako täysleveää lautariviä huoneeseen tulee. Kavenna myös ensimmäistä lautariviä mikäli laskutoimituksen mukaan viimeisen lautarivin leveys jää alle 50 mm:n.

Mikäli seinä ei ole suora, sahataan ensimmäinen lautarivi seinän muodon mukaiseksi. Seinän linjan voi piirtää ensimmäiseen lautariviin joko ottamalla mitta metrimitalla seinästä tasaisin välimatkoin (kuva 11), tai käyttämällä apuna laudan palasta johon on porattu reikä kynää varten. Aseta laudanpalan toinen pää vasten seinää ja piirrä linja sen mukaan (kuva 12).

Irrota tämän jälkeen ensimmäisen rivin laudat toisistaan painamalla toisella kädellä kevyesti liitossaumaa ja toisella kädellä samalla nostamalla niitä pitkästä sivusta ja vetämällä ylöspäin (kuva 13). Sahaa laudat sirkkelillä, käsi- tai pistosahalla piirtämäsi linjan mukaan siten, että laudat seuraavat seinän muotoa. Asenna laudat takaisin paikoilleen (kuva 14).

Mikäli joudut kaventamaan lautaa leveyssuunnassa, ei WiseLocin päätypontin jousi enää lukitse liitosta, jolloin päätysaumat on liimattava kiinni toisiinsa. Levitä liimaa pontin ylähuuleen, paina kiinni edellisen laudan päätyponttiin ja aseta paino päätysauman päälle varmistamaan, että liimaus pitää (kuva 15).

Viimeinen rivi (mahdollisesti myös ensimmäinen rivi):

Viimeisen rivin minimileveys on 50 mm! Mikäli kuitenkin käy niin, että viimeinen lauta on alle 50 mm leveä, on se liimattava kauttaaltaan pontista kiinni. Muista ottaa huomioon liikuntasauma, n. 10 mm. Mittaa oikea leveys seinästä mitan avulla (kuva 16). Merkitse sahauslinja seuraavasti: Laita kavennettava lauta viimeisen asennetun lautarivin päälle. Ota n. 30 cm hukkapala ja poista palan naaraspontti. Aseta hukkapala kavennettavan laudan päälle, urospontti seinää vasten. Piirrä hukkapalan reunaa pitkin sahausviiva (kuva 17) ja sahaa lauta viivasta katsottuna huoneen puolelta. Asenna sahattu lauta paikoilleen (kuten kuvassa 14). Tee samoin seuraavan laudan kanssa. Asenna jalkalistat. Jalkalista kiinnitetään seinään, ei lattiaan. Oviaukkojen kohdalla käytetään kynnyksiä, eritaso- tai ylimenolistoja.

HUOM! Varmistaaksesi parhaan mahdollisen lopputuloksen tarkkaile asennuksen aikana, että pontit lukkiutuvat kunnolla ja lattian pintaan ei jää porrastuksia. Näin saat toimivan ja tasaisen lattiapinnan kotiisi.

Käytävät

Kapeissa käytävissä vältä poikittaista asennussuuntaa, mutta jos se on välttämätöntä, kevennä laudan “jännitystä” sahaamalla laudan pohjasäle poikki 45°:een kulmassa (enintään 6 mm syvä sahaus). Vähintään joka kolmas lautarivi tulee asentaa siten, että laudat ovat jatkettuja.

Putket ja ovenkarmit

Poraa lautaan tarvittaessa reiät lämpöpatterien putkille. Reikien tulee olla vähintään 20 mm putken halkaisijaa suurempia. Merkitse lautaan kohta, josta putket menevät läpi, poraa putkia varten sopivat reiät ja sahaa lauta poikki reikien puolivälistä (kuva 18). Kun olet asentanut laudan paikalleen, asenna sahattu pala putkien toiselle puolelle (kuva 19) ja peitä reiät putkimanseteilla tai kaksoisputkimanseteilla. WiseLoc-laudat voidaan asentaa tarvittaessa kaikista suunnista. Tämä helpottaa asennusta esimerkiksi ovien kohdalla. WiseLoc liukuu pituussuuntaisesti, mikä helpottaa asennusta vaikeissa paikoissa, joissa lattialautoja joudutaan työntämään paikoilleen.

Oven karmien alle asennettaessa lauta asetetaan mahdollisimman lähelle karmia ja varovasti vasaralla naputtaen liu’utetaan lauta paikoilleen (Huom. suojaa päätypontti, jos joudut naputtamaan vasaralla). Jos oven karmia on sahattava, saat oikean korkeuden käyttämällä mallina parkettilaudan palaa. Älä unohda jättää liikuntasaumaa.

Jos et onnistu pujottamaan lautaa esimerkiksi ovenkarmin tai matalan patterin alle, tee seuraavasti:

 1. Poista pontista tarpeellinen määrä (kuva 20).
 2. Liimaa (kuva 21) ja naputtele lauta paikoilleen.

PURKAMINEN

Purkaminen: Irrota koko lautarivi painamalla kevyesti nyrkillä aivan sauman takaa kuten kuvassa. Nosta ainoastaan lautarivin pitkää sivua ylöspäin (kuva 22). Irrota laudat toisistaan liu’uttamalla niitä poikittaissuuntaisesti kuvan mukaan (kuva 23). ÄLÄ NOSTA LAUTOJA TAI TAITA PÄÄTYJEN LIITOSKOHTAA, pontti rikkoutuu!

ONNEKSI OLKOON! OHJEITA NOUDATTAMALLA OLET NYT ASENTANUT UPEAN PARLA-PARKETIN ONNISTUNEESTI. JOTTA PARKETTILATTIA PYSYY KAUNIINA VUOSIA ETEENPÄIN, NOUDATA SEURAAVIA PUULATTIALLE TÄRKEITÄ HOITOOHJEITA!

 

ASENNUKSEN JÄLKEEN

Lattian suojaaminen

Jos huoneessa tehdään lattian asennuksen jälkeen vielä rakennustöitä tai viimeistellään muita pintoja, on lattia ensin puhdistettava asennusroskista imuroimalla, minkä jälkeen se suojataan kosteutta läpäisevällä materiaalilla (esim. pahvi). Aaltopahvia käytettäessä asetetaan sileä pinta parkettia vasten! Huonetta kalustettaessa pahvi ei aina riitä suojamaan parkettia. Raskaita kalusteita siirrettäessä on parketti syytä suojata esim. sileällä matolla. Ennen siirtoa tulee tarkistaa, ettei materiaali värjää tai tahraa lattiaa. Mikäli parketti on asennettu lattialämmityksen päälle ja lattia suojattu esim. pahvilla, ei lattian pintalämpötila saa nousta yli 18 °C:n. Suojauksen yhteydessä käytettävää teippiä EI SAA kiinnittää puulattiaan. Pinnoite voi vaurioitua teippiä irrotettaessa. Huom! Lattia saa olla peitettynä max. 1 vkon ajan. Tätä pidempi aika saattaa altistaa lattian mahdollisille värimuutoksille, etenkin vaaleissa sävyissä. Lattian ollessa peitettynä, kytke lattialämmitys tai -jäähdytys pois päältä.

Parhaat olosuhteet parkettilattialle

Jotta juuri asennettu parketti säilyy hyvänä, tulee huoneen suhteellisen ilmankosteuden pysyä 35 % – 60 %:n (RH) ja lämpötilan +18 - 24 °C:en välissä. Lämpötila ja huoneilman suhteellinen kosteus tulee asennuksen jälkeen mitata asianmukaisilla ja riittävän tarkoilla mittareilla. Lämmityskaudella ilmankosteutta pitää säädellä esimerkiksi ilmankostuttimen avulla ja kesällä huolehtimalla riittävästä tuuletuksesta. Mikäli huoneilman suhteellinen kosteus laskee alle sallitun tason, voi lattiaan ilmestyä puun luonnollisista ominaisuuksista johtuen pieniä rakoja ja halkeamia, kuivalla ilmalla jopa koveria lautoja (liian kosteissa oloissa kuperia lautoja). Ilmankosteuden laskiessa alle 30 %:n (RH) pitää huoneilman kosteutta lisätä ilmankostuttimilla.

Mikäli parketille optimaalisia olosuhteita ei pystytä ylläpitämään, saattaa ohjearvoja kuivemmissa tai kosteammissa olosuhteissa aiheutua ääntelyä tai lattian pysyvää muodonmuutosta. Suosittelemme seuraamaan huoneilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta digitaalisella yhdistelmämittarilla kaikkina vuodenaikoina. Auringon UV-säteily muuttaa ja syventää puun omaa värisävyä. Näin ollen lattian epätasainen altistuminen valolle saattaa jättää jäljen lattiaan. Tämän vuoksi suosittelemme vaihtamaan kalusteiden ja mattojen paikkaa säännöllisesti, jotta parketti altistuu päivänvalolle tasaisesti. Myös mekaaniset painaumat saattavat olla mahdollisia, mikäli esim. huonekalun epätasainen pohja on pitkään samassa paikassa parketin päällä.

Puhdistus ja huolto

Parla parkettilattian hoito on helppoa ja vaivatonta muistamalla tärkeimmät hoito-ohjeet:

 • Puhdista lattia irtonaisesta pölystä ja liasta imuroimalla säännöllisesti.
 • Pyyhi lattia nihkeällä - ei märällä - mopilla. Suosittelemme käytettäväksi kasvi- ja kookosöljyä sisältäviä puhdistusaineita tai mietoja puulattioille soveltuvia saippuoita (Ph 5,5–6,0).
 • Vältä liiallista tai liian voimakkaiden pesuaineiden käyttöä. Voimakkaat pesuaineet voivat liottaa puuta suojaavan öljyvaha- tai lakkakerroksen parketin pinnasta.
 • Lattialla oleva irtovesi tulee pyyhkiä viipymättä.
 • Poista parkettiin tulleet tahrat välittömästi parkettilattialle tarkoitetulla hoito- ja puhdistusvahalla (öljyvahatuilla pinnoilla).
 • Käytä huopatassuja huonekalujen jaloissa. Mikäli joudut siirtämään huonekaluja, suojaa parketin pinta. Joissakin kodinkoneissa ja huone kaluissa on niiden massaan nähden erittäin pienet pyörät, jotka saattavat vahingoittaa lattiaa. Pelkkä suojapahvi ei tällöin riitä suojaamaan  parketin pintaa, vaan lattia tarvitsee tukevamman suojan.
 • Kaikille öljyvahatuille havupuulattioille suositellaan öljyvahausta heti asennuksen jälkeen.
 • Asennettaessa öljyvahattua tuotetta julkisiin tiloihin suosittelemme heti asennuksen jälkeen hoitoöljyämistä. Noudata pakkauksen käyttö- ja annosteluohjetta. Hoitoöljyn kuivuttua voi lattian kiillottaa kevyesti koneellisesti ns. valkealla laikalla.

 

Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4
Kuva 5 Kuva 6 Kuva 7
Kuva 8 Kuva 9 Kuva 10
​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​
Kuva 11 Kuva 12 Kuva 13
​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​
kuva 14 Kuva  15 Kuva 16
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Kuva 17 Kuva  18 Kuva 19
​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​
Kuva 20 Kuva  21  
​​​​​​​ ​​​​​​​  
Kuva 22 Kuva  23  
​​​​​​​ ​​​​​​​  


Jätteiden kierrätys ja hävitys    Muovit, pahvit ja puujätteet voidaan kierrättää tai hävittää esim. polttaen riippuen paikallisista määräyksistä.