#

Mäntylattian asentaminen

Lataa asennusohje täältä >>

Ennen kuin aloitat asennuksen lue asennusohje huolellisesti. Puu on elävä luonnonmateriaali ja jokainen lattialauta on oma yksilönsä. Luonnon elävänä materiaalina kaikkien puulajien värisävyt muuttuvat ajan kuluessa. Parla -lattialaudat on kuivattu 8-10 %:n kosteuteen, mikä vähentää lattian rakoilua. Puun kosteuselämisen vuoksi lattiassa voi kuitenkin esiintyä pientä rakoilua, joka vaihtelee eri vuodenaikoina ilman suhteellisen kosteuden muutosten mukaisesti. Pintakäsittelemättömälle lattialle suosittelemme mahdollisten oksanhalkeamien kittausta ennen lattian viimeistelyhiontaa ja pintakäsittelyä.

Huomautukset tavaran laadusta on tehtävä ennen asennuksen aloitusta. Huomautusta tehtäessä on ilmoitettava paketin päässä olevat koodinumerot. Reklamaatiolomakkeeseen tästä >>

Paketteja ei saa purkaa kuin juuri ennen asennuksen aloitusta. Mikäli huomaat asennuksen aikana viallisen laudan älä asenna sitä, vaan vaihda se jälleenmyyjällä virheettömään. Valmistaja ei vastaa asennusohjeen vastaisesta asentamisesta aiheutuneista virheistä eikä lattiaan jo asennetuista virheellisistä laudoista. Tehdas ei ota takaisin ylimääräiseksi jääneitä lattialautoja.

Muovit, pahvit ja puujätteet voidaan kierrättää tai hävittää esim. polttaen riippuen paikallisista määräyksistä. 

Varastointi    Parla-puulattiat varastoidaan suoralla ja kuivalla alustalla avaamattomissa pakkauksissa. Uusissa rakennuksissa on huoneistoa lämmitettävä ja tuuletettava rakennekosteuden vähentämiseksi riittävästi. Varastoinnin ja asennuksen aikana huoneilman suhteellisen kosteuden (RH) on oltava 40–60 % ja lämpötilan 18–24 °C. Myös käyttöolosuhteiden kosteuden ja lämpötilan on vastattava asennusolosuhteita.

Alustalle asetettavat vaatimukset    Alustan tasaisuusvaatimusten on oltava kansallisten määräysten mukaiset tai korkeintaan 2 m:n matkalla 3 mm:n poikkeama on sallittu. [(Vastaa SisäRyl2000 vaatimusta) Suuremmat poikkeamat oikaistaan tasoitteella sekä hiotaan alusta säröttömäksi ja nystyrättömäksi. Tämän jälkeen alusta puhdistetaan huolellisesti.

Lattialämmitys    Puu on luonnostaan lämmin ja miellyttävä materiaali. Lattialämmityksessä on pyrittävä tasaiseen lattialämpötilaan eikä lattian pintalämpötila saa koskaan ylittää 27°C:ta. Lämpötilan vaihtelu vuorokaudessa saa olla enintään 5 °C. Jotta lattian eläminen lämmityskauden aikana olisi mahdollisimman vähäistä, tulee huoneilman suhteellisen kosteuden olla 40–60 % ja lämpötilan 18–24 °C. Lattialautojen ja kannakkeiden tulee olla riittävän kuivia ennen asennusta. Lattialämmityskohteissa lattian eläminen on tavanomaista suurempaa, mikä on huomioitava liikuntavarassa. Lattialämmitystä ei saa koskaan kokonaan kytkeä pois päältä. Asennus edellyttää ehdotonta ammattitaitoa. Tarkempia ohjeita lattialämmityksen asentamisesta puulattian yhteyteen tulee kysyä kunkin lattialämmitysjärjestelmän valmistajalta tai jälleenmyyjältä.

Työkalut ja tarvikkeet    Asennuksessa tarvitaan: pienihampainen saha, vasara, pora tai akkuporakone, 3.5 mm:n poranterä, ruuvimeisseli, taltta, asennusrauta, asennuskiiloja, puukko, suorakulma, lyijykynä, mitta, umpisolumuovia taikka huopaa, pala karkeaa hiekkapaperia, linjalankaa, lyöntikalikka, uppokantaisia ruuveja (esim. 3.5x50 mm) sekä PVAc-liimaa.

Elämisvarat    Puulattia kutistuu ja turpoaa ilmankosteudenvaihtelujen mukaan, minkä vuoksi lattian ja seinän väliin sekä oviaukkoihin on jätettävä vähintään 5 mm:n rako puun elämistä varten. Myös esim. putkien, kynnysten, karmien, pylväiden, kiinteiden kalusteiden ja portaiden ympärille on jätettävä samanlainen rako. Lattian liittyessä toiseen lattiaan jätetään väliin 5 mm:n liikuntasauma.

Uivaksi asennettaessa on lattian ja kiinteiden rakenteiden, kuten seinien, kynnysten ja portaiden väliin jätettävä kiilojen avulla vähintään 10 mm:n liikkumavara. Yli 6 m leveissä tiloissa lautalattiaan on tehtävä liikuntasauma. Kun lattia on asennettu, kiilat poistetaan ja elämisvara peitetään jalka- tai peitelistalla.

Kiinteä liimaus alustaan

Mäntylattialautojen kiinteä liimaus alustaan suositellaan tehtäväksi ammattiasentajan toimesta.

Asennus levytyksen päälle (Mänty 3X)

Mänty 3X -lattialaudat voidaan asentaa suoraan esimerkiksi 21 mm paksun ympäripontatun vanerin päälle. Lattialaudat kiinnitetään tällöin vanerilevyyn esim. 3.5x40 mm:n uppokantaisilla ruuveilla urospontin nurkasta n. 45 asteen kulmassa. Jokainen lattialauta on syytä kiinnittää vaneriin neljällä ruuvilla tasavälein siten, että ruuvit tulevat myös kumpaankin päähän noin 10 cm etäisyydelle laudan päistä. Muuten asennusohjeet ovat samat kuin asennettaessa kannakkeiden päälle.

Asennus uivaksi (Mänty 3X)

Alustalle asetettavat vaatimukset asennettaessa uivaksi kantavalle alustalle:Mänty 3X -lattialaudat voidaan asentaa uivaksi betonin, vanhan puulattian tai muun kantavan alustan päälle. Alustan on oltava ehdottomasti suora ja tasainen sekä riittävän kuiva ja kosteudelta suojattu. Jos lattia asennetaan betonialustalle, betonin suhteellisen kosteuden on oltava kansallisten määräysten mukainen tai korkeintaan 80 %.

Elämisvarat    Uivaksi asennettaessa on lattian ja kiinteiden rakenteiden, kuten seinien, kynnysten ja portaiden väliin jätettävä kiilojen avulla vähintään 10 mm:n liikkumavara. Yli 6 m leveissä tiloissa lautalattiaan on tehtävä liikuntasauma. Kun lattia on asennettu, kiilat poistetaan ja elämisvara peitetään jalka- tai peitelistalla. Alustalle levitetään alusmateriaali, joka toimii tarvittaessa kosteussulkuna ja askeläänieristeenä. Huopapohjainen muovimatto tai neulehuopamatto sopii myös alusmateriaaliksi. Kokolattiamatot ovat liian pehmeitä, ja ne on syytä poistaa perusteellisesti. Askelääneneristystä ja kosteussulkua koskevat vaatimukset on huomioitava alusmateriaalia valittaessa. Parla-alusmateriaalissa on sekä kosteussulku, että askeläänieristys samassa tuotteessa. Tuotetta on saatavilla Parla-jälleenmyyjiltä. Liimaa levitetään laudan naarasponttiin, sekä laudan pääty- että sivu-uraan. Muuten asennusohjeet ovat samat kuin asennettaessa kannakkeiden päälle.

Muita asennuksessa huomioitavia seikkoja

Läpiviennit    Putkia varten porataan lattialautaan vähintään 10 mm suurempi reikä kuin putkien halkaisija (uivassa asennuksessa n. 20 mm suurempi) Laudan reunasta sahataan reikään ulottuva pala pois. Kun lauta on kiinnitetty, irtisahattu pala liimataan paikalleen ja peitetään putken ympärillä oleva rako peitelevyllä (kuva 12). Lämpöpatterien ja lattian välisen etäisyyden on oltava vähintään 60 mm.

Oviaukot    Tarkista, että uusi lattia mahtuu aukeavan oven alle. Oven karmilista ja tarvittaessa karmi katkaistaan siten, että lattia mahtuu hyvin sen alle. Jos mahdollista ulota lattia ovien kohdalla niin pitkälle, että kynnys peittää sauman. Lattian on päästävä liikkumaan suhteessa naapurihuoneiden lattioihin. Mikäli lattiat eivät ole samassa tasossa (esim. remonttikohteet), korotetaan kynnystä alemman lattiapinnan puolelta listan avulla. Kynnyksettömissä aukoissa käytetään peitelistoja (metalli tai puu).

Lattian suojaaminen ennen käyttöönottoa    Lattia on suojattava kosteutta läpäisevällä materiaalilla esim. paperilla, mikäli asennuksen jälkeen tilassa tehdään viimeistely ym. töitä. Suojamateriaalin valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta se ei värjää, naarmuta tai muutoin vahingoita valmista lattiaa. Suojat tulee kiinnittää toisiinsa. Suojia ei missään tapauksessa saa teipata kiinni puulattiaan vaurioiden välttämiseksi.